Nazwa serwisu

Technologie oczyszczania ścieków dla wymagającychSitopiaskownik (ST)

Sitopiaskownik

Zastosowanie

Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków typu ST to wysokiej klasy zblokowana instalacja do zatrzymywania, płukania oraz prasowania skratek, napowietrzania, wytrącania tłuszczy, separacji i płukania piasku.
Przeznaczeniem urządzenia jest mechaniczne oczyszczanie ścieków na komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

Zasada działania

Wpływające na urządzenie ścieki przepływają przez sito umiejscowione równolegle lub prostopadle do osi piaskownika, gdzie następuje zatrzymanie skratek.

Następnie, dzięki umieszczonym na obrzeżach bezwałowej spirali specjalnym szczotkom, skratki zgarniane są z perforacji i transportowane w kierunku wyrzutu.

W czasie tego transportu następuje przepłukanie skratek wodą(opcja - ma na celu wypłukanie części organicznych, a co za tym idzie zmniejszenie ich objętości), kolejnych etapem jest ich prasowanie.

Oczyszczony ze skratek ściek wpada do komory piaskownika, na dnie której umiejscowiona jest spirala zgarniająca piasek do kieszeni transportera ukośnego. Ten z kolei wynosi odwodniony piasek na zewnątrz.
Na końcu piaskownika umiejscowiony jest kołowy zgarniacz tłuszczu (opcja). Rozwiązanie to pozwala na zbieranie części pływających po powierzchni ścieku za pomocą obrotowego zgarniacza. Odtłuszczacz kołowy, w przeciwieństwie do odtłuszczacza równoległego, nie pozwala na przedostanie się jakichkolwiek zawiesin pływających do kolejnego stopnia oczyszczania, ponadto podczas zgarniania tłuszczu nie występuje efekt zmieszania go z ściekiem (jak ma to miejsce w odtłuszczaczach równoległych do komory piaskownika).

Szczegóły techniczne

W komorze sita zainstalowana jest sonda poziomu ścieków podająca sygnał do szafy sterowania i tym samym sterująca pracą sita.
Bardzo ważnym elementem urządzenia są spirale, które dla zwiększenia żywotności wykonane są w technologii ciągnionej jako bezwałowe wielowstęgowe.

System napowietrzania

Istotnym elementem instalacji jest system napowietrzania typu ECOQUARTZ który flotuje tłuszcze, a przy napływach mniejszych niż zakładane nie pozwala opadać częściom organicznym razem z piaskiem.
Dyfuzory ECOQUARTZ składają się z porowatego materiału będącego mieszaniną naturalnie okrągłych ziaren kwarcu i żywicy syntetycznej, dla osiągnięcia zakładanych efektów materia ta charakteryzuje się ziarnistością 250 mikronów. Ilość dostarczanego powietrza jest dobierana indywidualnie dla każdej instalacji w oparciu o bilans ścieków, jak również ich rodzaj – zapewniamy obliczenie ilości powietrza, jak również moc napowietrzania.

Dane techniczne

  • przepustowość części cedzącej do 200 l/s,
  • w przypadku zastosowania krat taśmowo – hakowych przepustowość zależy od możliwości podpiętrzenia ścieku przed kratą i wynosi max do 400 l/s,
  • przepustowość piaskownika od 4 do 150 l/s dla jednego ciągu,
  • perforacja od 2 do 20 mm,
  • długość piaskownika jest tak dobierana, aby zagwarantować efektywność usuwania piasku na poziomie 90% dla ziaren powyżej 0,2 mm,
  • wykonanie – stal AISI 304 lub AISI 316,
  • brak łożysk pracujących w strefie ścieku,
  • w pełni automatyczna praca.

Tutaj zapoznasz się z listą referencyjną dostarczonych przez nas sitopiaskowników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sitopiaskownikami produkowanymi przez naszą firmę, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym specjalistą pod nr telefonu: 519-380-890 bądź kontakt mailowy.

Zobacz kartę katalogową urządzenia.